Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity Akademie VŠEM > FAQ Studentské aktivity Akademie VŠEM

FAQ Studentské aktivity Akademie VŠEM

STUDENTSKÉ AKTIVITY - OBECNÉ DOTAZY

Proč se aktivity realizují?

Přejeme si, aby se studenti aktivně zapojovali do studentského života na Akademii VŠEM, aby pomáhali vytvářet školu přesně takovou, jakou ji chtějí mít. Plnění aktivit napomáhá rozvoji studentských kompetencí, studenti získávají praktické zkušenosti, které mohou zúročit v rámci svého budoucího profesního směřování. Studenti, kteří mají zajímavé kontakty, nebo jsou kreativní a mají skvělé nápady, mohou zprostředkovat své zkušenosti dalším studentům a podpořit tak své spolužáky.

Kdo plní studentské aktivity?

Plnění studentských aktivit je součástí cenové úrovně Premium.

Kolik potřebuji získat bodů?

V rámci daného školního roku musí student získat 15 bodů.

Kde najdu přehled udělených bodů?

Přehled zapsaných bodů je evidován externě, kdy se předpokládá, že každý student si vede svou vlastní evidenci již získaných bodů.

Kdo aktivity posuzuje?

Veškeré návrhy a závěrečné zprávy jsou posuzovány Administrativní komisí Akademie VŠEM, která stanovuje bodové ohodnocení. Body uvedené v přehledu jednotlivých aktivit jsou pouze orientační.

Co se stane, když aktivity nesplním?

V případě nesplnění povinnosti plnění studentských aktivit je nutné uhradit doplatek do cenové úrovně Premium. Vyrozumění o nesplnění podmínek je zasíláno ze strany Akademie VŠEM po kontrole plnění všech podmínek dané cenové úrovně.

Kdy mohu zaslat svůj návrh na aktivitu/závěrečnou zprávu?

Pokyny jsou uvedeny u jednotlivých studentských aktivit, obecně platí, že návrhy na přednášky, exkurze, hromadné akce, apod. je nutné zaslat s několika měsíčním předstihem. Závěrečné zprávy z volnočasových a sportovních aktivit zasílejte po realizaci akce a své evidence celoročních aktivit zasílejte vždy ke konci daného ročníku (nejpozději však do 1.7.).

Návrhy na podcasty/rozhovory je možné zasílat po celý rok, stejně jako svá selfie videa, či vytvořené GIFy, apod.

Lze převést body do dalšího ŠR?

Převod bodů do následujícího ročníku je automatický v případě, že student získá více bodů než je jeho povinností, tj. pokud student 20 bodů, do dalšího roku mu je převedeno 5 bodů. Pokud v daném ŠR student nesplní podmínky své cenové úrovně, nelze získané body převést do dalšího roku studia.

Lze splnit aktivity na celé studium předem?

Ano, již v 1. ročníku můžete získat dostatek bodů pro celé studium.

Pokud uskutečníme vybranou aktivitu ve více lidech, jak je to s body?

V případě realizace ve více lidech jsou body rozděleny poměrně mezi všechny organizátory.

Registroval/a jsem se k plnění vybrané aktivity, co se stane, když ji nesplním?

Pokud byla aktivita schválena Administrativní komisí Akademie VŠEM (např. přednášky Hosté VŠEM apod.) nebo se k ní student závazně přihlásil a následně nebyla splněna, Administrativní komise Akademie VŠEM může rozhodnout o udělení administrativních bodů.

Proč nebyla má aktivita schválena?

Každý návrh na aktivitu, závěrečná zpráva či vlastní tvorba je předložena k posouzení Administrativní komisi Akademie VŠEM. Ta posuzuje vazbu aktivity na studijní program, relevanci aktivity v kontextu studia na vysoké škole, její originalitu a především přínos aktivity pro studenty, absolventy, nebo obecně vysokou školu. V případě aktivit, které jsou posuzovány po realizaci (např. volnočasové/sportovní aktivity), je přihlíženo také k organizaci dané akce, počtu zúčastněných a zaslané fotodokumentaci/výsledné zprávě.

Mám nápad na aktivitu, která není v přehledu, jak mám postupovat a jaké informace musím zaslat?

Je nutné zaslat co nejvíce relevantních informací, tj. co bude náplní navrhované aktivity, jak bude probíhat organizace i následná realizace, jaký bude přínos pro studenty/školu, odhadovaný počet účastníků, navrhovaný termín akce, apod., prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

Proč je nutné plánovat akce s předstihem?

Realizaci studentských aktivit je nutné vždy koordinovat ve vztahu k dalším akcím Akademie VŠEM, rozvrhům studentů apod., kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném školním roce, zároveň je nutné mít dostatek prostoru pro bezproblémovou organizaci samotné akce.

Jak mohu získat co nejvíc bodů za aktivity?

Bodové ohodnocení je závislé na organizaci/realizaci dané aktivity, kdy doporučujeme především být originální, kreativní, přicházet s vlastními nápady, zapojit se do aktivit naplno, apod.

Musím volit aktivity pouze z přehledu?

Aktivity uvedené v přehledu na webu jsou pouze návrhy ze strany VŠEM. Smyslem studentských aktivit je realizace vlastních návrhů studentů, které jsou kreativní a přínosné nejen pro účastníky, ale i pro samotného organizátora. Student by měl přicházet s takovými návrhy, které jsou pro něj samotného zajímavé, rozvíjí ho ve studované oblasti a zároveň má na realizaci navrhované aktivity dostatek kapacit (kontakty, časové možnosti apod.).

Vlastní návrhy na aktivity je vždy nutné předložit Administrativní komisi Akademie VŠEM k posouzení prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.