Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity Akademie VŠEM

Studentské aktivity Akademie VŠEM

Studenti se mohou aktivně podílet na projektech a aktivitách Akademie VŠEM!

Hlavním posláním mimoškolních, respektive studentských aktivit VŠEM je podpora tvůrčích schopností studentů v návaznosti na propagaci středoškolského studia a samotné střední školy v kontextu vnímání její vzdělávací, výzkumné, informační a ediční činnosti širokou veřejností, a to na základě různorodých společenských a odborných aktivit.

Studenti mohou zasílat vlastní návrhy na studentské aktivity, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujících příkladů studentských aktivit VŠEM.

Obecné informace

 • Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si vybírají z Přehledu studentských aktivit VŠEM, který slouží především pro inspiraci.
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany Akademie VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Bodové ohodnocení jednotlivých aktivit je pouze orientační, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu (do 1.7.), v posledním ročníku do termínu uzavření studia.
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.
 • Nutné získat min. 15 bodů/ŠR

Pokyny k plnění studentských aktivit VŠEM

Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu v podobě vyplněného on-line formuláře k danému typu aktivity (pokud není uvedeno jinak). U aktivit, které již proběhly (např. volnočasové aktivity), je nutné zaslat závěrečnou zprávu. Před vyplněním příslušných formulářů doporučujeme nahlédnutí do vzorově vyplněných formulářů.

Zaslané návrhy i závěrečné výstupy jsou posuzovány Administrativní komisí VŠEM, kdy na jejich vyřízení je lhůta 14 - 30 dnů. Následně je student informován prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.

 • Pro vyplnění formuláře je nutné využít aplikace MS Forms.
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/ŠR.
 • V případě, že se student k aktivitě závazně zaregistruje / bude mu schválena a poté nebude aktivita realizována, ADK VŠEM rozhodne o udělení administrativních bodů.
 • Student se nemůže odvolávat proti rozhodnutí ADK VŠEM o přidělení bodů, respektive student sám zodpovídá za správnost informací uvedených ve formuláři/v závěrečné zprávě a není možné následně doplňovat další podklady.

Příklady studentských aktivit

Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí Akademie VŠEM (např. Měsíc marketingu, Marketingový festival, Studentské konference, atd.).

 • Formulář k organizaci společenských akcí
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném ŠR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s vedoucí IPC VŠEM.

 • Formulář s návrhem konceptu vedení studijní skupiny
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Průběžná aktivita během celého roku.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC VŠEM.
 • Až plný počet bodů / rok
Průvodce studiem na Akademii VŠEM

Průvodce studiem na Akademii VŠEM

Komunikace s uchazeči o studium na Akademii VŠEM, zodpovídání dotazů z pohledu studenta s podporou IPC VŠEM.

 • Formulář pro průvodce studiem
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Průběžná aktivita během celého roku.
 • Možnost zachování částečné anonymity pomocí využívání speciální e-mailové adresy.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC VŠEM.
 • Až plný počet bodů / rok
Profily Akademie VŠEM na sociálních sítích

Profily Akademie VŠEM na sociálních sítích

Spolupráce na obsahu oficiálních profilů Akademie VŠEM na sociálních sítích, případně jejich správa.

 • Formulář pro zaslání s návrhem plánovaného obsahu
 • Soustavné vytváření obsahu (příspěvky, stories, videa/reels) na sociální sítě a jeho uveřejňování.
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář včetně ukázky plánovaného obsahu).
 • Až plný počet bodů / rok
Pobyty / exkurze pro studenty

Pobyty / exkurze pro studenty

Organizace sportovních kurzů / pobytů či exkurzí do firem / provozoven.

 • Formulář k organizaci kurzu / exkurze
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účast studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném ŠR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Formulář s představením osobnosti z praxe
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení veřejně známé osobnosti).

 • Formulář Hosté VŠEM
 • Pokyny k realizaci přednášek
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném ŠR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Skill-Port / Mind-Power VŠEM

Skill-Port / Mind-Power VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill-Port / Mind-Power VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Formulář Skill-Port / Mind-Power VŠEM
 • Pokyny k realizaci přednášek
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném ŠR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů
Sociální sítě Akademie VŠEM

Sociální sítě Akademie VŠEM

Předávání zkušeností se studiem na Akademii VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků s označením @studium_vsem (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu (na Facebooku).

 • Formulář k zaznamenané propagační aktivitě
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) ke konci ŠR (není předem schvalováno ze strany Akademie VŠEM).
 • Propagace školy a akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Jedná se o soustavnou spolupráci (roční).
 • Tato aktivita je určena pouze pro aktivní uživatele sociálních sítí.
 • 5 - 10 bodů / rok
Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor s úspěšným studentem či absolventem Akademie VŠEM, který se s diváky podělí o svůj životní příběh a zkušenosti se studiem na Akademii VŠEM.

 • Formulář pro zaslání návrhu otázek a místa natáčení
 • Natáčení je zajištěno ze strany Akademie VŠEM, kdy je možné jej realizovat v budově školy nebo v jiné studentovi blízké lokaci, např. sportovní klub apod.
 • Rozhovor je realizován se zástupcem Studentské rady Akademie VŠEM, jiným studentem nebo se zaměstnancem Akademie VŠEM.
 • Formát videa je k dispozici na webových stránkách VŠEM.
 • Termín pro plánování aktivity: 1 měsíc.
 • 5 - 10 bodů
Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty Akademie VŠEM.

 • Formulář ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • V případě potřeby součinnosti ze strany Akademie VŠEM je nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Pokud byla akce již realizována, student zasílá vyplněný formulář (výstup z akce včetně fotodokumentace) zpětně (není předem schvalováno ze strany VŠEM). Podmínkou je splnění minimální účasti studentů.
 • Student dále zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci školního roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném ŠR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 3 - 7 bodů
Akce Akademie VŠEM

Akce Akademie VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany Akademie VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Den otevřených dveří - uvádění uchazečů, odpovídání na otázky uchazečů z pohledu studenta. Zpravidla od 17 hod., cca 3 hodiny.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 2 - 5 bodů / akce
Podcasty Akademie VŠEM

Podcasty Akademie VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na Akademii VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), administrativní postupy nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Formulář k návrhu podcastu
 • Nutné předchozí schválení ADK Akademie VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář). V případě administrativních postupů je nutné zaslat předem i scénář kvůli kontrole správnosti informací.
 • Délka trvání cca 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Možnost natočit v Audiovizuálním studiu VŠEM.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Fyzické zapojení do dobročinné aktivity, např. realizace/aktivní participace na charitativní akci/sbírce, pomoc potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku, atd.), šíření povědomí o charitativních projektech, apod.

 • Formulář pro závěrečnou zprávu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc sdílených příspěvků) ke konci daného ročníku.
 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu a @Studenti VŠEM pomáhají (na Facebooku).
 • Ve vybraných případech může ADK Akademie VŠEM aktivitu vyhodnotit jako celoroční.
 • Odeslání finančního daru a podobné jednorázové zapojení nelze chápat jako plnohodnotné zapojení do této aktivity.
 • 1 - 5 bodů / rok
Spolupráce na video obsahu VŠEM

Spolupráce na video obsahu VŠEM

Krátké video natočené dle těchto pokynů na vlastní či předem stanovené téma.

 • Student video natáčí buď sám, kdy ze strany Akademie VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění), nebo ve spolupráci s Audiovizuálním studiem VŠEM.
 • Formát videa je k dispozici na kanále Youtube VŠEM.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Bodové ohodnocení záleží na kvalitě a originalitě nahrávky.
 • V rámci ŠR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • 1 - 5 bodů / téma
Účast na společenských akcích

Účast na společenských akcích

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace Akademie VŠEM.

 • Student zasílá informaci o své účasti, která je následně ověřena u organizátora.
 • 1 - 3 body / akce