Akademie VŠEM > O VŠEM > Rodiče VŠEM

Rodiče VŠEM

Veškeré informace o dění v rámci Akademie VŠEM získávají rodiče prostřednictvím webových stránek (sekce Rodiče VŠEM, Aktuality), případně prostřednictvím individuálních zpráv Komunikační aplikace.

Vnitřní předpisy VŠEM

Soubor Vnitřních předpisu Akademie VŠEM je dostupný v eVyhledavači Akademie VŠEM, kdy s obsahem Školního řádu a navazujících Vnitřních předpisů byl každý student seznámen v rámci Úvodních seminářů zahájení studia.

Podmínky cenových úrovní

Každá cenová úroveň školného je definována nabídkou administrativních služeb a studijních povinností (cenová úroveň Stipendium), které student plní v každém školním roce.

Školská rada

Volby člena Školské rady VŠEM (zástupce rodičů) byly vyhlášeny 1.2.2023 s možností volby do 20.2.2023.

Setkání s rodiči

Setkání s rodiči je realizováno hybridní formou (prezenčně, on-line), a to zpravidla 2x v průběhu školního roku. Termíny setkání jsou standardně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, včetně pokynů k účasti.

  • I. setkání ŠR 2022/23 proběhlo dne 10.11.2022 od 16:00 hod.

Omluvy z výuky

Omluvy z výuky jsou realizovány prostřednictvím aplikace Bakaláři.

  • Omluvy absence odesílá zákonný zástupce studenta.
  • Omluvy absence jsou zasílány prostřednictvím aplikace Bakaláři do 3 dnů od termínu absence.

Události VŠEM

Nedílnou součástí studia na VŠEM jsou pravidelně realizované tématické akce, a to ze strany VŠEM, či samotných studentů.

  • Každý týden jsou studenti informováni (prostřednictvím webových stránek, informačních zpráv, či sociálních sítích) o realizaci vybraných akcí v podobě přednášek, workshopů, seminářů a volnočasových aktivit.

eAplikace VŠEM

Bakaláři VŠEM

Evidence studijních výsledků probíhá prostřednictvím aplikace Bakaláři VŠEM.

ePlatby VŠEM

Studijní poplatky (rozdělení platby, Studentský úvěr) jsou hrazeny prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.
Součástí aplikace je rovněž možnost objednání Učebních textů VŠEM, Oblečení VŠEM, či administrace plateb studentského bydlení Campus VŠEM.

Podrobnosti k administraci plateb:

Komunikační aplikace VŠEM

Jediným komunikačním kanálem mezi administrativními a pedagogickými pracovníky VŠEM, a studenty, respektive zákonnými zástupci je Komunikační aplikace VŠEM.

  • Přihlašovací údaje do Komunikační aplikace VŠEM obdrželi studenti v rámci zahájení studia na VŠEM.

Rezervační aplikace VŠEM

Prostřednictvím rezervační aplikace jsou zveřejňovány termíny pro osobní i on-line konzultace a pedagogickými pracovníky, studijní poradenství s Informačně poradenským centrem i pohovory v rámci přijímacího řízení Akademie VŠEM.

  • Každý student získá účet v rámci zahájení studia na Akademii VŠEM s tím, že zákonní zástupci se mohou hlásit na vybrané konzultace bez nutnosti registrace.

Videolearning VŠEM

Všichni studenti VŠEM i Akademie VŠEM mají neomezený přístup k databázi aplikace VideoLearning VŠEM (více než 200 on-line výukových kurzů v podobě videolearningu / audiolearningu).

Primárně se kurzy zaměřují na oblasti společenských věd a administraci studia na VŠEM.

WebMail VŠEM

Každý student Akademie VŠEM disponuje vlastní emailovou schránkou WebMail VŠEM, na kterou jsou též přeposílána veškerá upozornění z dalších eAplikací VŠEM.

  • Formát elektronické adresy je pro všechny studenty shodný, a sice jmeno.prijmeni (zavináč) infovsem.cz.