Akademie VŠEM > Studium VŠEM

Studium VŠEM

Akademie VŠEM je střední školou, představující nový a moderní přistup ke vzdělání, který je v České republice vítanou změnou.

 • Interaktivní prvky výuky a moderní přístup ke vzdělávání
 • Individualizace studia a osobní přístup
 • Maximální propojení studia s praxí (výuka, exkurze, přednášky zajímavých hostů)
 • Rozvoj podnikání (StartUp VŠEM) a pomoc při nastavení kariéry (Rozvojové centrum VŠEM, Elitní program VŠEM)
 • Stipendijní program VŠEM a podpora nadaných studentů

Modulová výuka

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzný předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí. Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodin.

 • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe.
 • Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.

Zkouškové období a testování žáků

Nechceme, aby psaní písemek narušovalo výuku, ani nechceme, aby se studenti báli do školy, kvůli psaní testu. Každý student se rozhodne, kdy se přihlásí na zkoušku z daného předmětu, tedy ve chvíli, kdy si je jistý tím, že látku dobře ovládá a cítí se v dobré fyzické i psychické kondici pro absolvování testu.

 • Kontrolní písemné práce v rozsahu několika minut se konají v rámci výukového bloku pro zopakování nejdůležitějších informací. Student sbírá v průběhu výuky bonusové body k závěrečnému testu z předmět.
 • Po celý rok probíhá „zkouškové období“, kdy student splní závěrečné testy v čase, který si sám zvolí, dle své připravenosti, motivace i kondice.
 • Závěrečné testy lze absolvovat před výukou v čase 8:00-9:00 hod., mezi výukovými bloky, či odpoledne po skončení výuky.
 • Výsledky jsou k dispozici dle povahy testu ihned, případně v informačním systému do 3 pracovních dnů.

Volitelné předměty

Studium obsahuje jednotlivě volitelné předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí každého žáka.

 • Start-up junior (seznámení s existujícím start-upem, realizace fiktivních či reálných projektů)
 • Multimédia (propojení IT znalostí s praktickým využíváním v mediální tvorbě)
 • Politický marketing (mediální výchova, fake-news, PR)
 • Komunikační hry (rétorika, argumentace, asertivita)