Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Podmínky a obsah PŘ

Akademie VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium i jeho rodině individuální přístup v rámci přijímacího řízení.

 • povinná jednotná část PŘ
 • možnost nezávazné osobní konzultace

Termíny přijímacího řízení

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacímu řízení je uchazečům o studium zaslána 14 dní před termínem konání.

 • Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 uzavřeno.

Forma jednotné zkoušky

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.
 • Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobní konzultace

Osoobní konzultace pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod.

 • Osobní pohovor není povinný pro uchazeče o studium, respektive se nejedná o povinnou součást přijímacího řízení.
 • Osobní pohovor může probíhat i v přítomnosti doprovodu (rodič, sourozenec, kamarád).
 • Setkání lze absolvovat se studijním poradcem VŠEM, případně studentem/absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu, a sice studijním mentorem.
 • Konzultaci lze realizovat v prostorách Campus VŠEM nebo on-line prostřednictvím aplikace MS Teams.

Závazné předpisy