Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Podmínky a obsah PŘ

Akademie VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium i jeho rodině individuální přístup v rámci přijímacího řízení.

 • povinná jednotná část PŘ
 • možnost nezávazné osobní konzultace
 • nepodali jste přihlášku na Akademii VŠEM, ale chcete u nás studovat?
 • v případě doručení zápisového lístku do 1.8.2021 zahájení studia již od září!

Termíny přijímacího řízení

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení.

Řádný termín 14.4.2021 15.4.2021
Náhradní termín 13.5.2021 14.5.2021
II. kolo PŘ do 15.8.2021
Termín osobní konzultace individuálně

Forma jednotné zkoušky

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.
 • Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Osobní konzultace

Osoobní konzultace pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod.

 • Osobní pohovor není povinný pro uchazeče o studium, respektive se nejedná o povinnou součást přijímacího řízení.
 • Osobní pohovor může probíhat i v přítomnosti doprovodu (rodič, sourozenec, kamarád).
 • Setkání lze absolvovat se studijním poradcem VŠEM, případně studentem/absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu, a sice studijním mentorem.
 • Konzultaci lze realizovat v prostorách Campus VŠEM nebo on-line prostřednictvím aplikace Skype.

II. kolo přijímacího řízení a přestup se zápisovým lístkem do 1.8.2021

Přijímací řízení lze absolvovat až do 1. srpna 2021 v rámci II. kola přijímacího řízení.

 • Pokud si nejste jistí nástupem na školu, kde jste úspěšně absolvovali přijímací řízení, máte právo vyžádat si zápisový lístek zpět a doručit jej na preferovanou školu.
 • Součástí II. kola přijímacího řízení je osobní konzultace se studijním poradcem nebo mentorem Akademie VŠEM.

Závazné předpisy