Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Podmínky a obsah PŘ

Akademie VŠEM střední škola poskytuje každému uchazeči o studium i jeho rodině individuální přístup v rámci přijímacího řízení.

 • elektronická Přihláška ke studiu do 1.3.2023 prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM
 • I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 uzavřeno
 • II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 nebude otevřeno
 • povinná jednotná část PŘ
 • povinný ústní pohovor
 • elektronický dotazník PŘ (student, zákonný zástupce)

Termíny přijímacího řízení

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacímu řízení je uchazečům o studium zaslána 14 dní před termínem konání.

 • Přijímací řízení pro školní rok 2023/24 uzavřeno
 • I. kolo přijímacího řízení 13. a 14. dubna 2023
 • Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek 10. a 11. května 2023
 • II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 nebude otevřeno

Forma jednotné zkoušky

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.
 • Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Přijímací řízení Akademie VŠEM

Uchazeč skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru, ověřující motivační předpoklady ke studiu a prostřednictvím Elektronického dotazníku přijímacího řízení (EDPŘ).

 • Povinnou součástí přijímacího řízení je osobní pohovor pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod. Osobní pohovor neprobíhá v přítomnosti doprovodu (rodič, sourozenec apod.).
 • Elektronický dotazník přijímacího řízení vyplněný zájemcem o studium i zákonným zástupcem je nedílnou součástí I. i II. kola přijímacího řízení.
 • Informace o termínech osobní konzultace obdrží zájemci o studium do 14 dnů od podání přihlášky ke studiu.

Závazné předpisy