Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Podmínky a obsah PŘ

Akademie VŠEM střední škola poskytuje každému uchazeči o studium i jeho rodině individuální přístup v rámci přijímacího řízení.

 • povinná jednotná část PŘ
 • povinný ústní pohovor
 • elektronický dotazník PŘ (student, zákonný zástupce)

Termíny přijímacího řízení

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacímu řízení je uchazečům o studium zaslána 14 dní před termínem konání.

 • Přijímací řízení pro školní rok 2023/24 otevřeno
 • První kolo přijímacího řízení 13. a 14. dubna 2023
 • Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek 10. a 11. května 2023

Forma jednotné zkoušky

Součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).

 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.
 • Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

II. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu ve školním roce 2023/2024 je možné zasílat v rámci náhradního termínu II. kola přijímacího řízení.

 • O otevření II. kola přijímacího řízení jsou zájemci informováni do 1.6.2023.
 • Povinnou součástí přijímacího řízení je osobní pohovor pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod.
 • Elektronický dotazník přijímacího řízení vyplněný zájemcem o studium i zákonným zástupcem je nedílnou součástí I. i II. kola přijímacího řízení.
 • Informace o termínech osobní konzultace obdrží zájemci o studium do 14 dnů od podání přihlášky ke studiu.

Osobní pohovor

Osobní pohovor pro možnost diskuze nad významem studia pro budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, očekávání od studia apod.

 • Osobní pohovor je povinný pro uchazeče o studium, respektive se jedná o povinnou součást přijímacího řízení.
 • Osobní pohovor neprobíhá v přítomnosti doprovodu (rodič, sourozenec apod.).

Závazné předpisy