FAQ Organizace přednášek Akademie VŠEM

Jak požádám o posouzení svého návrhu?

Návrh na přednášku (z cyklů Hosté, Skill-Port a Mind-Power VŠEM) zašlete prostřednictvím příslušného on-line formuláře, kdy je nutné se nejdříve seznámit s Pokyny k realizaci přednášek. Váš návrh bude následně posouzen Administrativní komisí Akademie VŠEM ve lhůtě 30 dnů.

Je nutné dbát na podrobné vyplnění veškerých informací k plánované realizaci, kdy na základě uvedených informací v tomto formuláři bude posouzena a následně případně schválena.

Co musím zařídit před akcí?

Oslovte vybraného přednášejícího a společně vyplňte návrh, který musí obsahovat představení přednášejícího, téma přednášky a její anotace, návrh možných termínů, upřesnění způsobu realizace, technické požadavky, vyjádření souhlasu/nesouhlasu přednášejícího s pořízením a uveřejněním záznamu a předpokládaný přínos pro studenty/školu.

Po případném schválení ze strany ADK Akademie VŠEM je nutné domluvit veškerou organizaci s daným přednášejícím.

Co zajišťuji v průběhu akce?

V den realizace je nutné přednášejícího doprovodit do budovy Akademie VŠEM a pomoci zajistit hladký průběh akce. Součástí organizace je i pořízení několika fotografií z průběhu přednášky, které následně zašlete prostřednictvím odkazu ke stažení v rámci Studijních formulářů VŠEM.

V případě realizace přednášky MS Teams je také nutné dohlédnout na hladký průběh přednášky a případně poskytnout přednášejícímu technickou podporu.

Co zaslat jako výstup a kdy?

Výstupem z akce se rozumí pořízená fotodokumentace, kterou je nutné zaslat do 7 dnů od realizace.

Propaguje škola událost?

Propagace akcí či přednášek je primárně povinností organizujícího studenta, kdy se jedná o podstatnou součást celkové organizace akce. Uveřejnění aktuality či propagace na sociálních sítích ze strany Akademie VŠEM závisí na aktuálním harmonogramu plánovaných příspěvků, kdy nelze na tuto formu propagace vždy spoléhat.

Kdo je vhodnou osobností a kdo naopak není?

V rámci cyklu Hosté VŠEM vystupují především veřejně známé osobnosti, vysoce postavení reprezentanti známých firem apod.

Do cyklu Skill-Port VŠEM jsou řazeni odborníci se zajímavým profesním zaměřením, startupeři apod.

Přednášky z cyklu Mind-Power VŠEM se zaměřují především na psychologii, osobnostní rozvoj, motivaci apod.

Témata by měla vždy korespondovat se studijním programem, respektive být vhodná pro prezentaci na střední škole, která se zaměřuje na společenské vědy. Není vhodné navrhovat přednášky na témata z jiných oblastí, u kterých lze předpokládat nízký zájem z řad studentů.

Je možné z přednášky odevzdat písemný výstup?

Možnost odevzdání písemného výstupu z dané přednášky je vždy specifikována v příslušné aktualitě, kdy je možné získat příslušné hodnocení ve vybraném souvisejícím předmětu.

Může organizátor odevzdat písemný výstup?

Ano, pokud je z dané přednášky umožněno odevzdat písemný výstup, může tak učinit i organizující student.

Kdo určuje témata písemných výstupů?

Témata písemných výstupů jsou stanovována na základě posouzení ze strany Akademie VŠEM. Pokud v aktualitě ohledně vybrané přednášky není téma uvedeno, není umožněno z přednášky odevzdávat písemný výstup.

Může host vystupovat opakovaně?

Ano, nicméně pokud již dotyčný na Akademii VŠEM vystupoval, je nutné, aby bylo téma přednášky odlišné.

Dostane přednášející za přednášku zaplaceno?

Ne, přednášky zpravidla nepodléhají finančnímu plnění ze strany Akademie VŠEM.

Může přednášející parkovat před budovou?

Ano, vůz přednášejícího může být zaparkován před hlavním vchodem do budovy VŠEM, kdy je však nutné o tomto záměru předem informovat. Po příjezdu hosta k závoře musí organizátor / student informovat Informačně poradenské centrum VŠEM, které následně umožní vjezd na parkoviště.