FAQ Dobročinné aktivity Akademie VŠEM

Jak se mohu zapojit?

Do dobročinných aktivit se můžete zapojit realizací/aktivní participací na charitativní akci/sbírce, pomocí potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku atd.), šířením povědomí o charitativních projektech apod.

Co musí obsahovat evidence mé činnosti?

Součástí musí být foto / video dokumentace Vaší činnosti, kdy je nutné uvedené sdílet i na sociálních sítích s označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji a následně vytvořit Print Screeny všech sdílených příspěvků.

Jak mohu evidenci zaslat?

Ke konci daného ročníku vyplňte příslušný on-line formulář, viz Přehled studentských aktivit Akademie VŠEM.

Kdo aktivity posuzuje?

Stejně jako všechny ostatní aktivity jsou i ty dobročinné posuzovány a následně bodově ohodnoceny Administrativní komisí Akademie VŠEM.

Získám body za pravidelné finanční přispěvky?

Ano, ale pouze za předpokladu, že se opravdu jedná o pravidelné příspěvky, o kterých budete informovat na sociálních sítích za účelem motivování dalších studentů.

Můžu realizovat sbírku v prostorech VŠEM?

Ano, nicméně je nutné nejdříve konzultovat vhodnost sbírky a dostupnost prostor s Administrativní komisí Akademie VŠEM prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

Jaká jsou pravidla pro realizaci?

Každá dobročinná aktivita musí mít hlubší smysl, např. soustavná činnost, samotná aktivita či její výstup je přínosem i pro ostatní studenty Akademie VŠEM, vytvoření vazby na Akademii VŠEM.

Samotná foto / video dokumentace musí mít informační hodnotu, tj. předání informací studentům, vysvětlení dané aktivity, otevření společenského tématu a osvěta, informace o tom, jak se mohou zapojit další studenti, apod.