Školné

Studium, které tě baví!

Cenová úroveň individualizuje nabídku studijních a administrativních služeb dle preferencí a potřeb studenta, kdy výše školného je garantována po celou dobu studia.

Cenové úrovně (Kč/rok)

Školné je rozděleno do dvou cenových úrovní pro individuální volbu studenta dle jeho možností a preferencí, kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku studijních služeb.

30.000 Kč / rok

50.000 Kč / rok

 • Kompletní výhody STIPENDIUM
 • Individualizace výuky cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ)
 • Náhradní a mimořádné termíny
 • Možnost uznání předmětů z jiných SŠ
 • Individuální studijní plán (ISP)
 • Neomezený počet volitelných předmětů/specializací
 • Studentský úvěr (měsíční splátky 10 + 1)
 • Rozdělení ročních plateb bez navýšení (až 3 splátky)
 • Vrácení 10 % školného po absolutoriu

Financování studia

 • Rozdělení platby ročních studijních poplatků bez navýšení v rámci cenové úrovně PREMIUM na 2 - 3 splátky / rok.
 • Studentský úvěr VŠEM ve formě měsíčních splátek s navýšením (STIPENDIUM 10 + 2 / PREMIUM 10 + 1 splátka).
 • Vrácení 10 % školného po absolvování studia v rámci standardní doby (není součástí zvýhodněného školného).

Administrace školného

Zvýhodněné školné VŠEM*

Stipendium VŠEM

Možnost získání Stipendia VŠEM až do výše 100 % školného v rámci podpory programu pro nadané a znevýhodněné skupiny studentů v rámci dlouholetého stipendijního programu Studium VŠEM.

 • Pro nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání je určeno Stipendium VŠEM.
 • Důležitou součástí pedagogické práce je včasná identifikace a podchycení talentu a zájmu studentů a navázání spolupráce se zákonnými zástupci a jejich získání pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách.
 • Podmínky pro udělení Stipendia Akademie VŠEM