Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Bydlení VŠEM > Rozvojové centrum VŠEM

Čas čtení: 2 min.Rozvojové centrum VŠEM

Rozvojové centrum VŠEM nabízí bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství. Poradenství je realizována formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, nebo osobně v prostorách Campus VŠEM.
  • Písemné konzultace (elektronicky) jsou realizovány s odborným poradcem prostřednictvím anonymního Poradenského formuláře VŠEM
  • Odborné poradenství je k dispozici v 1. NP (kancelář č. 106).
  • Domluva termínu je individuální, student, případně rodič se objedná standardně alespoň 14 dní předem. Spolu s objednávkou zašlete návrh možných termínů (zpravidla všední den od 16 hod).

Rozvojové centrum VŠEM

PORADENSTVÍ
PORADCEPOZNÁMKA
Osobnostní rozvoj PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. rozvojové a psychologické
Koučování studia Ing. Iveta Hlaváčová, MBA koučování studia
Právní JUDr. Věra Hrouzková pracovní a občanské právo
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc. obchodní právo
Pedagogicko profesní Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA pedagogické a profesní