FAQ Exkurze Akademie VŠEM

Co je exkurze?

Exkurzí se rozumí návštěva společnosti či vybraného oddělení, výrobního závodu, možnost stínování zástupce společnosti (např. manažer) apod., kdy je nutné exkurzi propojit se studijním programem. Součástí exkurze musí být i konkrétní výklad/ukázka, kdy za exkurzi nelze považovat pouhou prohlídku.

Kdy plánovat exkurzi?

Exkurze je nutné plánovat s dostatečným předstihem, kdy záleží především na časových možnostech společnosti, ve které bude exkurze probíhat. Zároveň přizpůsobte termín tak, aby se mohlo účastnit co nejvíce zájemců z řad studentů, tj. předejít kolizi s termíny výuky.

Je stanovený počet účastníků?

Celkový počet účastníků závisí na kapacitních možnostech dané společnosti, nicméně obecně by se exkurze měla účastnit celá studijní skupina.

Co není exkurze?

Za exkurzi nelze považovat prohlídku historických budov, muzea, galerie, knihovny, ani například pivovaru či vinného sklípku apod.