FAQ Videa Akademie VŠEM

Jak má video vypadat?

Veškeré náležitosti naleznete v Obecných pokynech ke Spolupráci na video obsahu VŠEM. Videa, která nebudou natočena v souladu s danými pokyny, nebudou posuzována ze strany ADK Akademie VŠEM, tedy nezískají žádné bodové hodnocení.

Jak bude video použito?

Zaslaná videa mohou být použita pro propagační účely Akademie VŠEM, kdy každý student, který videa natočí za účelem zisku bodů, zároveň souhlasí se zveřejněním svých videí.

Můžu vymyslet vlastní koncept?

Samozřejmě! Navrhovaný vzhled videa je však nutné předem konzultovat prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

Kolik videí musím natočit?

V případě, že u daného tématu není stanoven minimální počet natočených videí, je nutné natočit alespoň 5 videí, aby mohla být tato aktivita kladně posouzena.

Platí však, že čím více originálních videí zašlete, tím se zvyšuje pravděpodobnost vyššího bodového ohodnocení.

Jaké je bodové ohodnocení?

Pokud není bodový rozsah stanoven přímo u daného tématu, je možné získat 1 - 5 bodů za téma / ŠR.