FAQ Sociální sítě Akademie

Jak se mohu zapojit?

Sdílejte příspěvky související s Vaším studiem na Akademii VŠEM na sociálních sítích typu Facebook, Instagram či TikTok (s příslušným označením) nebo předávejte své zkušenosti jiným způsobem ve virtuálním světě, např. uveřejňování recenzí o Akademii VŠEM, komunikace s případnými zájemci o studium apod.

Je stanoven minimální počet příspěvků za rok?

Aktivita je koncipována jako celoroční, je tedy nutné zapojovat se aktivně a průběžně po celý ŠR. Aktivitu nelze považovat za splněnou v případě jednotek postů/repostů v daném ŠR.

Jak mohu zaslat svou celoroční evidenci?

Pro zaslání své evidence využijte příslušný on-line formulář, viz Přehled studentských aktivit VŠEM, do kterého uvedete svou závěrečnou zprávu a zároveň doplníte odkaz ke stažení zazipovaného archivu obsahujícího všechny související Print Screeny, které jsou v libovolném obrázkovém formátu (např.: .JPEG, .PNG, apod.). U zveřejněných recenzí je nutné zaslat jejich odkaz.

V jakém formátu musím podklady zaslat?

Evidence musí obsahovat Print Screeny příslušných příspěvků, ze kterých musí být zřetelné, že daný příspěvek byl skutečně sdílen. Ideální je tedy vytvořit PrtSc tak, aby v nich bylo zachyceno datum sdílení i počet zhlédnutí (tj. do 48 hodin od zveřejnění).

Mohu tuto aktivitu plnit, i když mám soukromý profil?

Tato aktivita je určena především pro aktivní uživatele sociálních sítí, kteří chtějí prostřednictvím svých příspěvků veřejně sdílet své zkušenosti se studiem na Akademii VŠEM. V rámci této aktivity tedy nelze akceptovat „umělé“ či anonymní profily čítající jednotky sledujících.

Jakým způsobem se hodnotí zaslané podklady?

V rámci hodnocení je posuzována především kreativita, množství sdílených příspěvků a jejich pestrost a případná motivace dalších uživatelů.