FAQ Organizace akcí Akademie VŠEM

Musí být akce schválena?

U volnočasových/sportovních aktivit není nutné předchozí schválení ze strany Akademie VŠEM, pokud není vyžadována organizační podpora ze strany školy (např. dostupnost prostor, apod.). Po realizaci je však nutné zaslat závěrečnou zprávu a foto/videodokumentaci prostřednictvím příslušného on-line formuláře.

Můžu organizovat akci, kterou již v daném ŠR realizoval někdo jiný?

Výjimečně je možné opakovat stejnou akci v rámci daného ŠR, nicméně výsledné bodové ohodnocení bude pravděpodobně nižší.

Může akci organizovat více studentů?

Ano, ale výsledné bodové hodnocení je vždy rozděleno mezi daný počet organizátorů.

Jaké akce jsou hodnoceny kladně a za jaké dostanu minimum bodů?

Akce musí být skutečným přínosem pro zúčastněné studenty, např. hromadné sportovní aktivity či zájmové/vzdělávací aktivity (sportovní či taneční lekce, apod.). Vždy záleží na originalitě a kreativitě dané akce, kdy je dále posuzován počet zúčastněných studentů, foto/videodokumentace a celkový způsob organizace.

Minimum bodů je přidělováno akcím, které byly v daném ŠR již realizovány nebo jejich organizace, závěrečný report, nebo pořízená foto/videodokumentace byly nedostatečné či nerelevantní.

Je možné za účast na akci získat body?

Ne, body získává pouze organizátor dané akce, kdy smyslem těchto aktivit je seznámení se se svými spolužáky, utužení vztahů v kolektivu a zábava.