Akademie VŠEM > O VŠEM

O VŠEM

Akademie VŠEM představuje unikátní komplex všech stupňů vzdělávacích institucí, jejíž činnost je realizována od roku 1998.

Soustava vzdělávání, která poskytuje studentům ucelené znalosti, nutné pro identifikaci a rozvoj dovedností, postojů a znalostí, které jsou potřeba pro efektivní řízení budoucí kariéry a orientaci jedince v informačním a globalizovaném světě.

  • Interaktivní prvky výuky a moderní přístup ke vzdělávání
  • Individualizace studia a osobní přístup
  • Maximální propojení studia s praxí
  • Rozvoj podnikání (StartUp VŠEM) a pomoc při nastavení kariéry (Rozvojové centrum VŠEM, Elitní program VŠEM)
  • Campus VŠEM - ubytování a multifunkční výukové prostory
  • Stipendijní program VŠEM a podpora nadaných žáků