Akademie VŠEM > O VŠEM > Mateřská škola VŠEM

Mateřská škola VŠEM

Mateřská škola VŠEM se sportovním zaměřením a výukou cizích jazyků, je umístěna v prostorách Campus VŠEM na Praze 5 (Nárožní 2600/9A, Stodůlky) s celodenní péčí, výchovou a vzděláváním pro děti předškolního věku 7 dní v týdnu.

Poslání a cíle Mateřské školy VŠEM

Vytvořit příjemné a podnětné prostředí, kam děti přicházejí s radostí a zájmem, kdy prioritou je vzájemný respektující vztah mezi učiteli a dětmi, v návaznosti na kombinaci moderních vzdělávacích technik, motorických a logopedických cvičení k zajištění zdravého rozvoje a prospívání dítěte.

 • Koncept MŠ VŠEM vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který je doplněn novými metodami v pedagogice.
 • Celodenní výchovně vzdělávací péče 7 dní v týdnu s možností flexibilního krátkodobého provozu nebo hodinového hlídání dětí (večerní hodiny, víkendy, svátky a prázdniny)
 • Realizace výuky v moderně vybavené tělocvičně, s možností dětského hřiště a pískoviště, hrací sestavou, venkovním sezením a trampolínou.
 • Nabídka pohybových a poznávací aktivit v rámci kurzů plavání, výlety, návštěvy divadla, planetária, základní školy, noční přespávání ve školce, oslavy narozenin, drakiády, táboráky, karnevaly, besídky, víkendové aktivity s rodiči, besedy se zajímavými hosty (s hasiči, policisty, sportovci).

Moderní přístup v předškolním vzdělávání

MŠ VŠEM vychází ze Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP pro MŠ, kde jsou děti lépe připraveny na vstup do ZŠ s využitím nových metod v pedagogice: intuitivní pedagogika, projektové metody, environmentální výchově (pozorováním a praktickými činnostmi jsou děti vedeny k chápání významu přírody a prostředí pro život lidí).

Sport a pohybové aktivity

Pohybové aktivity zvyšují fyzickou a psychickou odolnost dětí, které jsou vedeny k ochraně jejich zdraví, rozvoji fyzické zdatnosti a psychické vyrovnanosti, kdy pohybová aktivita zvyšuje odolnost vůči nemocem.

 • Posilujeme fyzickou zdatnost a psychickou vyrovnanost
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci jako prevenci poruch učení
 • Kombinujeme pohybové aktivity s relaxačním cvičením a hudbou k potlačování agresivity
 • Vštěpujeme dětem návyky zdravého životního stylu
 • Rozvíjíme specifické pohybové dovednosti v rámci plavecké přípravy

Výuka cizích jazyků

Získání základních dovedností pro komunikaci v anglickém jazyce prožitkem, kdy je cizí jazyk procvičován hravou formou (hrou, příběhem, pohádkou, písničkou).

 • Rozvíjíme základní slovní zásobu (pozdravy, rodina, zvířata, čísla, barvy, věci, které děti obklopují)
 • Vedle angličtiny nabízíme němčinu a ruštinu