Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Vedení a orgány Akademie VŠEM, administrativní pracoviště a členové akademické obce VŠEM (žáci, studenti, zaměstnanci) se při své činnosti a působení řídí vnitřními předpisy VŠEM.

Administrace a organizace studia

  • Školní vzdělávací program
  • Dlouhodobý záměr
  • Docházkový a registrační systém stanovuje pravidla a upravuje podmínky pro evidenci docházky studentů na výuce, zkouškách v rámci studia na VŠEM.
  • Stipendijní řád VŠEM upravuje druhy stipendií udělovaných VŠEM, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Provozní a bezpečnostní předpisy