Akademie VŠEM > O VŠEM > Lidé Akademie VŠEM

Lidé Akademie VŠEM

Tým pedagogických pracovníků zajišťuje v rámci výukového procesu výuku jednotlivých studijních předmětů po odborné a obsahové stránce. Vedle akademických pracovníků a pedagogů doplňují sbor VŠEM odborníci z praxe, významných státních institucí, organizací a soukromých firem ČR.

Pedagogičtí pracovníci Akademie VŠEM

Mgr. Yvetta Halešová

Český jazyk

Bc. Zuzana Slavíková

Anglický jazyk

Johanna Šilarová

Španělský jazyk

RNDr. Kateřina Bažantová

Biologie

Ing. Mojmír Hajník

Fyzika, Chemie

Mgr. Ludvík Fiala

Tělesná výchova

Ing. Jakub Nedvěd

Informační systémy a technologie

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Komunikace a prezentace, Matematika

Mgr. Fiala Pavel

Dějepis

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Ekonomika

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Psychologie, Pedagogicko-psychologické poradenství

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Finanční gramotnost

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA

Informační technologie a systémy, Ekonomika, Business plán, Start UP, Tvorba webových stránek, Internetový obchod

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

Občanská nauka, Mezilidská komunikace

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Občanská nauka, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostředí a společnost

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

 

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum realizuje kompletní administrativní agendu na Akademii VŠEM.

  • Úřední doba IPC VŠEM: Pondělí - Neděle: 12 - 17 hod.

  • Přijímací řízení: organizace přijímacího řízení, osobní konzultace, den otevřených dveří, individuální studijní plány a úvod do studia.
  • Administrace studia: poradenství, zkoušky a písemné práce, studijní poplatky, potvrzení o studiu, studijní literatura, zanechání studia, uzavření a ukončení studia.
  • Kontrola studia: praktické aplikace, volitelné předměty, závěrečné a maturitní zkoušky.

Pracovníci informačně poradenského centra

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí Informačně poradenského centra

BcA. Anna Zatkalíková

Vedoucí Informačně poradenského centra

Ing. Jana Budská

Studijní poradce

Ing. Monika Černohorská

Studijní poradce

Mgr. Markéta Eidrnová

Studijní poradce

Bc. Marie Felgrová

Studijní poradce

Mgr. Markéta Hrušková

Studijní poradce

Bc. Klára Ješátková

Studijní poradce

Bc. Eliška Kodadová

Studijní poradce

Bc. Karolína Kollmannová

Studijní poradce

Ing. Melanie Kotlíková

Studijní poradce

Ing. Kateřina Medová

Studijní poradce

Bc. Veronika Pražáková

Studijní poradce

Bc. Madina Zapiyeva

Studijní poradce