Akademie VŠEM > O VŠEM > Základní škola VŠEM

Základní škola VŠEM

Příprava pro realizaci ZŠ VŠEM od 2019/2020.

Základní škola VŠEM je nově vznikající moderní instituce, která se nachází v městské části Praha 13 ve stejné budově, kde realizuje Vysoká škola ekonomie a managementu své vzdělávací, výzkumné, rozvojové, kulturní a společenské činnosti, VŠEM Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 - Stodůlky.

Základní škola má dvě paralelní třídy, A a B, kdy kapacita jedné třídy je 15 žáků z důvodu maximálně individuálního přístupu k dětem. V těsné blízkosti budovy školy se nachází oplocené dětské hřiště s funkčními i estetickými dřevěnými prvky.

  • Rozšířená výuka matematiky přes všechny třídy ročníku již na prvním stupni.
  • Výuka v jednotlivých volitelných předmětech klade důraz na rozvoj logického myšlení, řešení problémových úloh, experimentování, provádění praktických pokusů a práci s informacemi.
  • Matematické zaměření je určené pro žáky se zájmem o matematiku, informatiku, přírodovědné a technické předměty, žáky aktivní, kteří chtějí rozvíjet své nadání a schopnosti.
  • Specifické zaměření na matematiku je určujícím rysem naší školy, kromě toho probíhá v jedné třídě výuka v anglickém jazyce a v paralelní třídě je již od 1. ročníku nabízena možnost navštěvovat rozšiřující výuku anglického jazyka jako zájmový kroužek.