Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Školné > Administrativní ceník Akademie VŠEM

Administrativní ceník Akademie VŠEM

Nadstandardní administrativní úkony a služby dle Vnitřních předpisů Akademie VŠEM, jsou zpoplatněny dle cenové úrovně studenta (Stipendium, Premium).

Administrace úkonů a služeb

  • Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
  • Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
  • Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
  • Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
  • Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).

Termíny / kontrola studia

 
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
STIPENDIUM
PREMIUM
0.01 Náhradní termín 1.000 0
0.02 Mimořádný termín 2.000 1.000
0.03 Individuální termín 3.000 2.000
0.04 Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) 3.000 0

Studijní poplatky

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY STIPENDIUM PREMIUM
0.05 Editace plateb (např. manuální párování plateb a změna údajů plátce...) 1.000 1.000 (1x/AR zdarma)
0.06 Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní) 1.000 1.000
0.07 Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně STIP na PRE) 5.000 1.000
0.08 Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Studentský úvěr VŠEM) + 2 splátky + 1 splátka
0.09 Rozdělení roční platby školného 5.000 0
0.10 Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu AR) NE 10.000

Administrace studia / individuální studijní plán

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY STIPENDIUM PREMIUM
0.11 Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu) 10.000 0
0.12 Zkrácení studia v rámci ISP NE 1.000
0.13 Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) NE 0

Ostatní

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY STIPENDIUM PREMIUM
0.14 Duplikáty VŠEM (studentský průkaz atp.) 1.000 0
0.15 Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM** 1.000 0
0.16 Technická podpora (individuální konzultace/instalací od technika VŠEM) 1.000 0
0.17 Nesplnění podmínek cenové úrovně Stipendium v ročníku 10.000 -
0.17 Doručení zásilky na adresu studenta (např. učební texty) 1.000 500
0.18 Ztráta klíče (odkládací skříňky) 1.000 1.000
**Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia (tištěná a elektronická forma)