Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Profil absolventa

Profil absolventa

Akademie VŠEM nabízí výjimečný vzdělávací program se zaměřením na mezioborové znalosti formou nabídky volitelných předmětů se zaměřením na aplikaci teoretických znalostí do praxe. Výuka probíhá v souladu se Školním vzdělávacím plánem VŠEM i nejnovějšími trendy ve vzdělávání tak, aby dala studentovi maximum odborných znalostí, praktických zkušeností a sloužila k rozvoji silných stránek studenta.

 • Mezioborové znalosti
 • Volba volitelných předmětů, dle preferencí studenta
 • Propojení s výukou na vysokoškolské úrovni
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky
 • Podpora a rozvoj individuálních potřeb studentů
 • Důraz na maximální samostatnost studenta

1. rok studia

 • Uděláte velký skok v samostatnosti - orientujete se v cizím prostředí, nebojíte se e-systémů, snadno proniknete do jakýchkoliv uživatelských aplikací.
 • Obsluhujete se bez problémů sami, plně využíváte to, že k učebním textům, svým poznámkám i testům máte přístup kdykoliv a odkudkoliv, zodpovědně si řešíte své záležitosti, máte uspořádaná svá data a vysvětlujete svým rodičům, že poházené lístečky s úkoly a vzkazy není to pravé ořechové.

2. rok studia

 • Jste inspirováni díky společnému prostředí se začínajícími podnikateli v našem inkubátoru (Start-up VŠEM), zlehka zkoušíte svůj vlastní business i spolupráci s významnými firmami, využíváte systémový přístup, přemýšlíte strukturovaně a logicky, běžně slučujete dovednosti z více disciplín, začínají se vám dařit drobné projekty.
 • Úroveň vaší komunikace převyšuje standard leckterého vysokoškoláka.
 • Nepodceňujete work-life balance, umíte jak pořádně zabrat, tak i síly zase obnovovat.

3. rok studia

 • Již jste vybaveni dostatečně pro práci na projektech, pomocí kterých se dále učíte.
 • Díky tréninku na náročných projektech již umíte nacházet řešení ve stylu "business intelligence".
 • Objevujete v sobě spíše "business architekta", než klasického manažera.  Své zájmy prohlubujete v mnoha možných specializacích.
 • Vyučující (mj. odborníci z VŠ i z praxe) vám jsou partnery ve vašem rozvoji.
 • Už jste v rámci praxe poznali reálný chod významných firem (O2, Škoda Auto, Google, aj.)
 • Jste jako ryba ve vodě v multikulturním prostředí.

4. rok studia

 • Umíte se ponořit do nastolené problematiky, vyznat se, sehnat a korektně zpracovat potřebná data, dospět k hodnotným výsledkům a vyvodit smysluplné závěry.
 • Ty jste schopni argumentačně podložit - působíte jistě, přesvědčivě, vaše prezentace jsou brilantní.
 • Jste považován/a za plnohodnotného obchodního partnera pro okamžité podnikání, čeká vás však ještě těžké rozhodovací dilema, kterým nabídkám dáte přednost - zájem o vás budou mít firmy, se kterými jste během studia spolupracovali, zřejmě neuniknete pozornosti našich zahraničních partnerů a přetahovat se o vás budou i tuzemské vysoké školy.
 • Bude jen na vás, jak se svým nastartovaným potenciálem naložíte, my budeme jen držet palce a těšit se z vašich úspěchů.