Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Harmonogram výuky a zkoušek

Harmonogram výuky a zkoušek

Harmonogram výuky a zkouškových soustředění Akademie VŠEM je sestaven s důrazem na maximální efektivitu výukového procesu, rozvoj samostatnost a zodpovědnosti žáka, spolu se zpracováním reálných, či fiktivních projektových zadání v rámci výuky s odborníky z praxe.

Vzorový rozvrh hodin

Sudý týden1.2.3.4.5.6.
Pondělí Cizí jazyk Ekonomika  
Úterý Historie Geografie
Středa Ekonomika Volitelný předmět
Čtvrtek Volitelný předmět Cizí jazyk
Pátek Komunikace a prezentace  

Vzorový rozvrh hodin

Sudý týden

Dopolední blok (9:00 - 12:00)

Odpolední blok (13:00 - 16:00)

Po Cizí jazyk Ekonomika
Út Základy společenských věd Historie
St Politický marketing (volitelný předmět) Zeměpis
Čt Cizí jazyk Reklama a marketing (volitelný předmět)
Komunikace a prezentace

Vzorový rozvrh hodin

PředmětPondělíÚterýStředaČtvrtekPtátek
Ekonomika X   X    
Politický marketing (volitelný předmět)     X X  
Cizí jazyk X     X  
Komunikace a prezentace         X

Modulová výuka

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzný předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí. Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodin.

 • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe.
 • Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
 • Vzorový rozvrh Akademie VŠEM

Zkouškové období a testování žáků

Nechceme, aby psaní písemek narušovalo výuku, ani nechceme, aby se studenti báli do školy, kvůli psaní testu. Každý student se rozhodne, kdy se přihlásí na zkoušku z daného předmětu, tedy ve chvíli, kdy si je jistý tím, že látku dobře ovládá a cítí se v dobré fyzické i psychické kondici pro absolvování testu.

 • Kontrolní písemné práce v rozsahu několika minut se konají v rámci výukového bloku pro zopakování nejdůležitějších informací. Student sbírá v průběhu výuky bonusové body k závěrečnému testu z předmět.
 • Po celý rok probíhá „zkouškové období“, kdy student splní závěrečné testy v čase, který si sám zvolí, dle své připravenosti, motivace i kondice.
 • Závěrečné testy lze absolvovat před výukou v čase 8:00-9:00 hod., mezi výukovými bloky, či odpoledne po skončení výuky.
 • Výsledky jsou k dispozici dle povahy testu ihned, případně v informačním systému do 3 pracovních dnů.

Volitelné předměty

Studium obsahuje jednotlivě volitelné předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí každého žáka.

 • Start-up junior (seznámení s existujícím start-upem, realizace fiktivních či reálných projektů)
 • Multimédia (propojení IT znalostí s praktickým využíváním v mediální tvorbě)
 • Politický marketing (mediální výchova, fake-news, PR)
 • Komunikační hry (rétorika, argumentace, asertivita)