Akademie VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ > Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Individuální termín přijímacího řízení.

Cílem přijímacího řízení na VŠEM je zjištění schopností uchazeče pro zvládnutí středoškolského studia a motivačních charakteristik ke studiu spolu s představou uchazeče o dalším profesním rozvoji s důrazem na maximální individualizaci přijímacího řízení.

  • Nedílnou součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá v předem stanovené termíny z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací v prostorách Campus VŠEM.
  • V rámci II. kola přijímacího řízení absolvuje uchazeče osobní pohovor se studijním poradcem Akademie VŠEM na základě voly individuálního termínu.

Přihláška ke studiu do 1.3.2019

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.

Termíny příjímacího řízení

Pro absolvování jednotné části PŘ jsou zákonem stanoveny řádné termíny konání přijímacího řízení. Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním, či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů. Jednotná zkouška přijímacího řízení bude realizována v náhradním termínu.

Řádný termín 12.4.2019 15.4.2019
Náhradní termín 13.5.2019 14.5.2019
II. kolo PŘ do 31.8.2019
Termín osobní konzultace individuálně