Akademie VŠEM > O VŠEM > Kolegium rektora VŠEM

Čas čtení: 3 min.Kolegium rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem Akademie VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou osborníci z praxe, absolventi VŠEM, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy a odborníci z akademického prostředí.

Činnost Kolegia rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM předkládá návrhy a připomínky ke strategii dalšího rozvoje všech institucí VŠEM. Navrhuje možnosti krátkodobých, respektive dlouhodobých projektů (studentské projekty, studentské stáže, setkání studentů v rámci odborných, společenských a sportovních akcí atp.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členové Kolegia rektora VŠEM

< zpět

Eva Čejková Vašková

Eva Čejková Vašková

Členka Kolegia rektora VŠEM

Zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.

Vystudovala FSV UK obor Mediální studia a 10 let podnikala v oblasti PR a marketingu. V roce 2012 v průběhu své mateřské založila společnost ŽENY s.r.o., která je postavená jako jediná česko-slovenská platforma na word of mouth. Po dvou letech se do projektu aktivně zapojilo přes 50 tisíc žen. Eva se věnuje otázkám v oblasti osobního rozvoje, podpory podnikání a trendům v oblasti nákupního chování.  

Eva je zároveň členkou dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a patronkou společného projektu PODNIKAVÁ ŽENA. Své podnikatelské zkušenosti a podporu podnikavých žen předává ženám jako garantka sekce PODNIKATELKY hnutí MINERVA 21 a také jako mentorka na Equal Pay Day Asociace Business and Professional Women ČR.