Akademie VŠEM > O VŠEM > Kolegium rektora VŠEM

Čas čtení: 3 min.Kolegium rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem Akademie VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou osborníci z praxe, absolventi VŠEM, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy a odborníci z akademického prostředí.

Činnost Kolegia rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM předkládá návrhy a připomínky ke strategii dalšího rozvoje všech institucí VŠEM. Navrhuje možnosti krátkodobých, respektive dlouhodobých projektů (studentské projekty, studentské stáže, setkání studentů v rámci odborných, společenských a sportovních akcí atp.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členové Kolegia rektora VŠEM

< zpět

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Člen Kolegia rektora VŠEM

Je autorem 25 odborných knih a učebních textů a více než 650 odborných článků a příspěvků (publikovaných doma i v zahraničí). V roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství. V letech 1996–2001 byl viceprezidentem ČMA, od roku 2006 je předsedou Rady expertů ČMA. Od října 2011 je členem výboru ČMA.

Absolvent strojní fakulty ČVUT (1965). Absolvoval dlouhodobé studijní a pracovní pobyty v SRN a v USA. Působil v různých technických a později vedoucích funkcích v průmyslu, v aplikovaném a základním výzkumu, ve státní správě a ve vzdělávacích a poradenských společnostech i jako učitel na vysokých školách (také v USA). Od roku 1993 působí jako OSVČ: poradce Management Consulting, orientuje se zejména na zvyšování podnikatelské výkonnosti subjekt u prostřednictvím inovací, organizačních změn, managementu znalostí a na systémové pojetí tvorby konkurenční strategie organizací. Byl a je členem několika statutárních orgánů průmyslových podniků a vědeckých rad vysokých škol.