Akademie VŠEM > O VŠEM > Kolegium rektora VŠEM

Čas čtení: 3 min.Kolegium rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem Akademie VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou osborníci z praxe, absolventi VŠEM, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy a odborníci z akademického prostředí.

Činnost Kolegia rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM předkládá návrhy a připomínky ke strategii dalšího rozvoje všech institucí VŠEM. Navrhuje možnosti krátkodobých, respektive dlouhodobých projektů (studentské projekty, studentské stáže, setkání studentů v rámci odborných, společenských a sportovních akcí atp.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členové Kolegia rektora VŠEM

< zpět

Martin Frélich

Martin Frélich

Člen Kolegia rektora VŠEM

Ředitel odboru projektů a vzdělávání Hospodářské komory ČR, člen Výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

V roce 2011 vedl kancelář prvního náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědného za řízení operačních programů a mezinárodních vztahů. Následně přešel na Ministerstvo životního prostředí jako poradce prvního náměstka ministra zodpovědného za řízení operačního programu, národních programů a mezinárodních vztahů, kde byl později jmenován ředitelem odboru mezinárodních organizací a mnohostranných smluv. Od roku 2015 působí na pozici Ředitele odboru projektů a vzdělávání Hodspodářské komory ČR. je absolventem Vysoké školy báňské - Technické Univerzity v Ostravě.