Akademie VŠEM > Aktuality Akademie VŠEM

Aktuality Akademie VŠEM

Výsledky přijímacího řízení Akademie VŠEM

Dle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění zveřejňujeme výsledky Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacích zkoušek na Akademii VŠEM.

Jdi zpět