Akademie VŠEM > Aktuality Akademie VŠEM

Aktuality Akademie VŠEM

Skill-Port VŠEM: Moje vize 0

13. 1. 2023 13:37

Přednáška o tom, jak se správně a bezpečně chovat na silnicích, jak svým chováním každý ovlivňujeme další řidiče i neřidiče a jaké jsou nejčastější chyby, které bohužel někdy vedou k nepříjemným situacím. Přednáška proběhne již příští čtvrtek 19.01.2023 od 17:00 hod. v prostorách budovy VŠEM.

Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Nejdůležitějším cílem projektu Moje Vize Nula  je aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice.

  • V rámci připravené přednášky se dozvíte aktuální informace ohledně problematiky dopravní bezpečnosti v ČR a uvidíte také konkrétní ukázky kampaní a projektů zaměřených na prevenci dopravní bezpečnosti. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělání.
  • Součástí přednášky je také možnost zapojení se do projektu, kde je možnost získat zkušenosti z vedení týmu, psaní projektu, mentoringu a setkání se s odborníky z praxe. Nyní máš šanci něco změnit!

Jdi zpět