Akademie VŠEM > Aktuality Akademie VŠEM

Aktuality Akademie VŠEM

Skill-Port VŠEM: Cookie apokalypsa

1. 4. 2022 12:25

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Liborem Pelikánem na téma Cookie apokalypsa, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 21.04.2022 od 18:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

  • Libor Pelikán působí na vedoucí pozici marketingového oddělení WPJ, jako externí analytik Člověka v tísni, zakládající člen Digitálních architektů, autor projektu Nejčr, marketingový analytik a stratég.
  • V rámci přednášky budete seznámeni s novelou zákona o elektronických komunikacích - co se změní/změnilo a dozvíte se jaká technická řešení na webu jsou nutná k zohlednění těchto změn. Zároveň bude nastíněno, co to znamená pro měření a vyhodnocování webových stránek a celkový dopad na online marketingový ekosystém.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Vývoj a dopad technologií pro řízení zákazníka. Téma pro aplikační studii: Management správy webu.
  • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět