Akademie VŠEM > Studium VŠEM > VideoForum Akademie VŠEM

VideoForum Akademie VŠEM

Přihlášení do eAplikace VideoForum VŠEM (MS TEAMS) v rámci výuky probíhá prostřednictvím přímého odkazu do MS TEAMS (je nutné registrovat docházku). V případě videokonzultací prostřednictvím vypsaného odkazu (viz níže pravý sloupec).