Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM duben

Rozvrh Akademie VŠEM duben

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

DUBEN | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
3.4.2023 pondělí IT IT IT IT - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ
4.4.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
5.4.2023 středa KOM KOM KOM KOM - DEJ DEJ DEJ DEJ
6.4.2023 čtvrtek Velikonoční prázdniny
7.4.2023 pátek

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
10.4.2023 pondělí Velikonoční pondělí
11.4.2023 úterý AJ AJ AJ AJ - KOM KOM    
12.4.2023 středa ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - PV (B) PV (B) - -
13.4.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
14.4.2023 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
17.4.2023 pondělí IT IT IT IT - MAT MAT MAT MAT
18.4.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ      
19.4.2023 středa PV (F) PV (F) PV (F) PV (F) - DEJ DEJ DEJ DEJ
20.4.2023 čtvrtek AJ* AJ* AJ* AJ* - EKO EKO EKO EKO
21.4.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - EKO EKO - -

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
24.4.2023 pondělí AJ AJ AJ AJ - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
25.4.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ - EKO EKO EKO EKO
26.4.2023 středa KOM KOM KOM KOM - PV (B) PV (B) - -
27.4.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
28.4.2023 pátek AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV
Přednáška v AJ (JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) AJ*