Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM červen

Rozvrh Akademie VŠEM červen

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

ČERVEN | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
1.6.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
2.6.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - DEJ DEJ DEJ DEJ

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
5.6.2023 pondělí IT IT IT IT - EKO EKO EKO EKO
6.6.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
7.6.2023 středa ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - KOM KOM - -
8.6.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
9.6.2023 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
12.6.2023 pondělí IT IT IT IT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
13.6.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ - AJ AJ AJ AJ
14.6.2023 středa EKO EKO EKO EKO - EKO EKO EKO EKO
15.6.2023 čtvrtek DEJ DEJ DEJ DEJ - EKO EKO - -
16.6.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - - - - -

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
19.6.2023 pondělí ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - KOM KOM KOM KOM
20.6.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ - ČJ ČJ ČJ ČJ
21.6.2023 středa ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - - -
22.6.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
23.6.2023 pátek AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -

V. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
26.6.2023 pondělí IT IT IT IT - KOM KOM KOM KOM
27.6.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - - -
28.6.2023 středa EKO EKO EKO EKO - KOM KOM - -
29.6.2023 čtvrtek AJ* AJ* AJ* AJ* AJ* AJ* - - -
30.6.2023 pátek Vysvědčení

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV
Přednáška v AJ (JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) AJ*