Stravování

Stravování Akademie VŠEM je zajištěno jídelnou v budově Campus VŠEM. Prioritou školy je dbát o zdravé stravování žáků, kdy jídelníček je složen pouze z kvalitních surovin, které žákům umožní zdravý růst a vývoj.

Způsob objednávání

Žák, případně rodič, sám vybírá z nabízených alternativ pokrmů, vždy na následující den.

  • čipem přes objednávkový box umístěný v jídelně.
  • prostřednictvím internetu, každý všední den od 15:00 hodin do 06:00 hodin, o víkendu nepřetržitě.

Cena stravného

Dle vyhlášky č. 107 ze dne 25. 5. 2005 je úplata za školní stravování určena výší finančního normativu a je stanovena takto:

Věk dítěteCena Kč/den
15 - 18 let 27 Kč

Placení stravného

Veškeré platby v rámci studia včetně plateb stravného a studijních poplatků/školného jsou realizovány prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.