Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM září

Rozvrh Akademie VŠEM září

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

ZÁŘÍ | školní rok 2022/23

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
5.9.2022 pondělí - ÚVOD DO STUDIA - SPOLEČNÉ AKTIVITY - - -
6.9.2022 úterý - ORIENTACE NA VŠEM - SPOLEČNÉ AKTIVITY - - -
7.9.2022 středa KOM KOM KOM KOM - PV PV - -
8.9.2022 čtvrtek EKO EKO EKO EKO - DĚJ DĚJ - -
9.9.2022 pátek AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
12.9.2022 pondělí KOM KOM KOM KOM - MAT MAT MAT -
13.9.2022 úterý AJ AJ AJ AJ - DĚJ DĚJ - -
14.9.2022 středa PV PV PV PV - II. JAZYK II. JAZYK II. JAZYK -
15.9.2022 čtvrtek PV PV PV PV - AJ AJ - -
16.9.2022 pátek ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - - -

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
19.9.2022 pondělí EKO EKO EKO EKO - MAT MAT MAT -
20.9.2022 úterý AJ AJ AJ AJ - EKO EKO - -
21.9.2022 středa II. JAZYK II. JAZYK II. JAZYK II. JAZYK - DĚJ DĚJ - -
22.9.2022 čtvrtek AJ AJ AJ AJ - PV PV - -
23.9.2022 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
26.9.2022 pondělí IT IT IT IT - MAT MAT MAT -
27.9.2022 úterý PV PV PV PV - DĚJ DĚJ - -
28.9.2022 středa   státní svátek            

 

29.9.2022 čtvrtek   ředitelské volno            
30.9.2022 pátek   ředitelské volno            

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy PV
Anglický jazyk AJ Dějepis DĚJ
II. Cizí jazyk II. JAZYK Komunikace KOM
Matematika MAT Informatika IT
Ekonomika EKO Tělesná výchova TV