Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM únor

Rozvrh Akademie VŠEM únor

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

ÚNOR | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
1.2.2023 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
2.2.2023 čtvrtek EKO EKO EKO EKO - - - - -
3.2.2023 pátek POLOLETNÍ PRÁZDNINY

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
6.2.2023 pondělí PV (F) PV (F) PV (F) PV (F) - - - - -
7.2.2023 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - - - - -
8.2.2023 středa AJ AJ AJ AJ - PV (B) PV (B) - -
9.2.2023 čtvrtek ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - - - - -
10.2.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - DĚJ DĚJ DĚJ DĚJ

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
13.2.2023 pondělí IT IT IT IT - KOM KOM KOM KOM
14.2.2023 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - AJ AJ - -
15.2.2023 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
16.2.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT MAT - - - -
17.2.2023 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
20.2.2023 pondělí IT IT IT IT - KOM KOM KOM KOM
21.2.2023 úterý PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH) - KVH KVH - -
22.2.2023 středa EKO EKO EKO EKO - EKO EKO EKO EKO
23.2.2023 čtvrtek MAT MAT MAT MAT     - - -
24.2.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - - - - -

VI. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
27.2.2023 pondělí PV (F) PV (F) PV (F) PV (F) - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
28.2.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ   - -

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV

Přednáška v AJ
(JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.)

AJ*
Knihovna Václava Havla (přednáška na VŠEM) KVH