Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM říjen

Rozvrh Akademie VŠEM říjen

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

ŘÍJEN | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
3.10.2022 pondělí IT IT IT IT - MAT MAT MAT -
4.10.2022 úterý PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - DĚJ DĚJ - -
5.10.2022 středa AJ AJ AJ AJ - PV (CH) PV (CH) - -
6.10.2022 čtvrtek EKO EKO EKO EKO - ČJ ČJ - -
7.10.2022 pátek AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
10.10.2022 pondělí IT IT IT IT - MAT MAT MAT -
11.10.2022 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - DĚJ DĚJ - -
12.10.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
13.10.2022 čtvrtek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - PV (F) PV (F) - -
14.10.2022 pátek ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - - -

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
17.10.2022 pondělí EKO EKO EKO EKO - MAT MAT MAT -
18.10.2022 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - EKO EKO - -
19.10.2022 středa PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH) - DĚJ DĚJ - -
20.10.2022 čtvrtek KOM KOM KOM KOM - PV (F) PV (F) - -
21.10.2022 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
24.10.2022 pondělí KOM KOM KOM KOM - MAT MAT MAT -
25.10.2022 úterý PV (F) PV (F) PV (F) PV (F) - EKO EKO - -
26.10.2022 středa   podzimní prázdniny          

 

27.10.2022 čtvrtek   podzimní prázdniny            
28.10.2022 pátek   státní svátek            

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV