Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM prosinec

Rozvrh Akademie VŠEM prosinec

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

PROSINEC | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
28.11.2022 pondělí PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH) - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
29.11.2022 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
30.11.2022 středa KOM KOM KOM KOM - PV (B) PV (B) - -
1.12.2022 čtvrtek PV (F) PV (F) PV (F) PV (F) - - - - -
2.12.2022 pátek MAT MAT MAT MAT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
5.12.2022 pondělí IT IT IT IT - - - - -
6.12.2022 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
7.12.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
8.12.2022 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - - - - -
9.12.2022 pátek DĚJ DĚJ DĚJ DĚJ - DĚJ DĚJ DĚJ DĚJ

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
12.12.2022 pondělí EKO EKO EKO EKO - EKO EKO EKO EKO
13.12.2022 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - ČJ ČJ ČJ Administrativní seminář
14.12.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
15.12.2022 čtvrtek MAT MAT MAT MAT - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
16.12.2022 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B) - - - - -

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
19.12.2022 pondělí IT IT IT IT - PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
20.12.2022 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
21.12.2022 středa Vánoční prázdniny

22.12.2022 čtvrtek Vánoční prázdniny

23.12.2022 pátek Vánoční prázdniny

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV