Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM listopad

Rozvrh Akademie VŠEM listopad

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

LISTOPAD | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
31.10.2022 pondělí IT IT IT IT - MAT MAT MAT -
1.11.2022 úterý Leadership VŠEM Leadership VŠEM Leadership VŠEM Leadership VŠEM - - - - -
2.11.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
3.11.2022 čtvrtek ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - PV (F) PV (F) - -
4.11.2022 pátek AJ AJ AJ AJ     - - -

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
7.11.2022 pondělí IT IT IT IT - - - - -
8.11.2022 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - - - - -
9.11.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - - -
10.11.2022 čtvrtek Presidentské volby VŠEM

Presidentské volby VŠEM

Presidentské volby VŠEM

Presidentské volby VŠEM

Presidentské volby VŠEM - - - -
11.11.2022 pátek DĚJ DĚJ DĚJ DĚJ - DĚJ DĚJ DĚJ DĚJ

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
14.11.2022 pondělí EKO EKO EKO EKO - - - - -
15.11.2022 úterý KOM KOM KOM KOM - - - - -
16.11.2022 středa KOM KOM KOM KOM - MAT MAT - -
17.11.2022 čtvrtek - Státní svátek - - - - - -
18.11.2022 pátek TV TV TV TV - TV TV TV TV

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
21.11.2022 pondělí MAT MAT MAT MAT - - - - -
22.11.2022 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - ČJ ČJ ČJ -
23.11.2022 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ - -

-

24.11.2022 čtvrtek KOM KOM KOM KOM - MAT MAT MAT -
25.11.2022 pátek EKO EKO EKO EKO - EKO EKO EKO -

V. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
28.11.2022 pondělí PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH) - PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)
29.11.2022 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ - - -
30.11.2022
středa ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ - PV (B) PV (B) - -

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV