Akademie VŠEM > Studium VŠEM > Rozvrh Akademie VŠEM leden

Rozvrh Akademie VŠEM leden

Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.

  • Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
  • V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
  • V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.

LEDEN | školní rok 2022/23

I. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
2.1.2023 pondělí         Prázdniny        
3.1.2023 úterý ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ      
4.1.2023 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ      
5.1.2023 čtvrtek PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)   PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
6.1.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B)          

II. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
9.1.2023 pondělí IT IT IT IT          
10.1.2023 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ      
11.1.2023 středa AJ AJ AJ AJ          
12.1.2023 čtvrtek KOM KOM KOM KOM   EKO EKO EKO EKO
13.1.2023 pátek PV (B) PV (B) PV (B) PV (B)          

III. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
16.1.2023 pondělí MAT MAT MAT MAT   EKO EKO EKO EKO
17.1.2023 úterý ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ          
18.1.2023 středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ      
19.1.2023 čtvrtek ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ   PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)
20.1.2023 pátek DEJ DEJ DEJ DEJ   DEJ DEJ DEJ DEJ

IV. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
23.1.2023 pondělí EKO EKO EKO EKO   EKO EKO    
24.1.2023 úterý MAT MAT MAT MAT   KOM KOM KOM KOM
25.1.2023
středa AJ AJ AJ AJ AJ AJ      
26.1.2023
čtvrtek PV (F) PV (F) PV (F) PV (F)          
27.1.2023
pátek TV TV TV TV   TV TV TV TV

VI. týden

    9:00-9:45 9:55-10:40 10:50-11:35 11:50-12:35 12:45-13:30 13:30-14:15 14:25-15:10 15:20-16:05 16:15-17:00
30.1.2023 pondělí IT IT IT IT   MAT MAT MAT  
31.1.2023 úterý PV (CH) PV (CH) PV (CH) PV (CH)   PV (F) PV (F) Vysvědčení  

Přehled studijních předmětů

Český jazyk ČJ Přírodní vědy - Biologie PV (B)
Anglický jazyk AJ Přírodní vědy - Fyzika PV (F)
Španělský jazyk ŠJ Přírodní vědy - Chemie PV (CH)
Matematika MAT Dějepis DĚJ
Ekonomika EKO Informatika IT
Komunikace KOM Tělesná výchova TV