Akademie VŠEM > Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Jak probíhá PŘ a na co se připravit?

Cílem přijímacího řízení Akademie VŠEM je zjištění schopností uchazeče pro zvládnutí středoškolského studia a motivačních charakteristik ke studiu spolu s představou uchazeče o dalším profesním rozvoji.

  • Nedílnou součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací v prostorách Akademie VŠEM - střední školy.
  • V rámci přijímacího řízení lze využít možnosti osobní konzultace se studijním poradcem Akademie VŠEM.

Jdi zpět