Akademie VŠEM > Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Jak požádat o studijní stipendium?

Základním stipendijním programem VŠEM je cenová úroveň STIPENDIUM (tj. snížená cena ročního školného), které je možné navýšit až na 100% ročního školného v rámci STIPENDIA VŠEM.

Cenová úroveň Stipendium obsahuje sníženou cenu ročního školného při splnění jedné z podmínek:

  • Studijní průměr (výsledky z předchozího studia na ZŠ)
  • Výsledek Přijímacího řízení VŠEM
  • Motivační dopis zaslaný v anglickém jazyce
  • Doporučení učitele, čí jiné autority
  • Sportovní stipendium
  • Hendikepovaní a zdravotně postižení (držitelé průkazů ZTP)
  • Svobodné matky/samoživitelky

Podklady dokládající splnění jedné z podmínek zašle uchazeč prostřednictvím Kontaktního formuláře VŠEM před absolvováním přijímacího řízení VŠEM.

Jdi zpět