Akademie VŠEM > Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Jak podat přihlášku ke studiu?

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.

  • Uchazeči zašle na adresu Akademie VŠEM(Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 - Stodůlky) správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2018.
  • O dalším postupu jsou uchazeči o studium průběžně informováni.

Jdi zpět