Akademie VŠEM > Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Nejčastější dotazy Akademie VŠEM

Jak je propojené studium na střední a vysoké škole?

Akademie VŠEM je součástí vzdělávací soustavy VŠEM (Vysoká škola ekonomie a managementuMateřská škola VŠEM a Akademie VŠEM, střední škola).

  • Výuka je koncipována podobně jako na vysoké škole, a sice přednášky v tematických blocích, testování a zkoušení mimo vyučování tak, aby nedocházelo ke krácení výuky a důraz na její praktické pojetí.
  • Žáci se v rámci výuky základních i volitelných předmětů setkají převážně s odborníky z praxe, vysokoškolskými lektory i absolventy VŠEM.
  • Do výuky jsou zapojeny interaktivní aplikace, jako je videolearning, audiolearning, eBooks a VideoForum VŠEM.
  • Akademie VŠEM je součástí budovy Campus VŠEM, jedná se o prostory sdílené s vysokou školou, kde se mohou žáci potkávat s vysokoškolskými studenty.
  • Důraz je předavších kladen na samostatnost žáka a rozvoj zodpovědnosti za řízení vlastního studia, respektive kariéry.
  • Absolvent Akademie VŠEM je pak připraven pro studium na jakékoli vysoké škole v Čechách i v zahraničí.

Jdi zpět