Akademie VŠEM > O VŠEM > Rodiče VŠEM > Formulář Akademie VŠEM

Formulář Akademie VŠEM

Zákonní zástupci Akademie VŠEM - kontaktní údaje

Prosíme o vyplnění aktuálních kontaktních údajů zákonných zástupců, kteří chtějí být ze strany Akademie VŠEM průběžně informováni o aktuálním dění.

  • V případě změny/aktualizace kontaktních údajů nás vždy informujte prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.
  • Prosíme o zaslání fotografie zákonných zástupců (průkazový formát), kdy každý zákonný zástupce obdrží identifikační průkaz Akademie VŠEM.