VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum realizuje kompletní administrativní agendu na VŠEM:

  • Úřední doba IPC VŠEM: Úterý - Čtvrtek, Sobota - Neděle: 12 - 17 hod.

  • Přijímací řízení: organizace přijímacího řízení, osobní konzultace, den otevřených dveří, uznání předmětů, individuální studijní plány a úvod do studia.
  • Administrace studia: poradenství, zkoušky a písemné práce, studijní poplatky, potvrzení o studiu, studijní literatura, program Erasmus+, přerušení studia, prodloužení studia, zanechání studia, uzavření a ukončení studia.
  • Kontrola studia: praktické aplikace, závěrečné práce, závěrečné zkoušky a obhajoby.

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí Informačně poradenského centra

Bc. Kateřina Vykydalová

Vedoucí Informačně poradenského centra

Ing. Monika Černohorská

Studijní poradce

Bc. Klára Doležalová

Studijní poradce

Bc. Kamila Hamplová

Studijní poradce

Markéta Hrehorová, MA.

Studijní poradce

Ing. Gabriela Krejčová

Studijní poradce

BcA. Anna Zatkalíková

Studijní poradce