VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum Vysoké školy ekonomie a managementu je členěno na samostatné administrativní referáty/úseky, a to dle stavu a průběhu studia (1. přijímací řízení a informace o studiu, 2. administrace a organizace studia, 3. uzavření a ukončení studia). Pracovní doba IPC (Pondělí - Neděle: 8 - 18 hod.), Úřední doba IPC pro studenty VŠEM (Úterý - Čtvrtek, Sobota - Neděle: 12 - 17 hod., viz Kontakty VŠEM).

Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí Informačně poradenského centra

Řídí činnost Informačně poradenského centra, zodpovídá za dodržování termínů dle platných postupů a směrnic ze strany IPC. Členka Disciplinární komise VŠEM a Administrativní komise VŠEM. V rámci své standardní náplně práce zpracovává agendu administrace zkouškových soustředění (EZK, ZZK, RZT), písemných prací, individuálních studijních plánů, rozvrhů.

Více
Bc. Kateřina Vykydalová

Bc. Kateřina Vykydalová

Vedoucí Informačně poradenského centra

Řídí činnost Informačně poradenského centra, zodpovídá za dodržování termínů dle platných postupů a směrnic ze strany IPC. V rámci své standardní náplně práce zpracovává agendu závěrečných prací, obhajob a promocí, individuálních studijních plánů, uznání zkoušek, stipendií. Koordinátor programu Erasmus+ a zahraničních studentů.

Více
Mgr. Petra Danielová

Mgr. Petra Danielová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu písemných prací, změny formy studia, praktických aplikací, studentských průkazů, potvrzení o studiu, zkouškových termínů, studijní literatury, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Klára Doležalová

Bc. Klára Doležalová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), mikrodiplomů VŠEM, praktických aplikací, prodloužení studia, potvrzení o studiu, zkouškových termínů, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Mgr. Markéta Eidrnová

Mgr. Markéta Eidrnová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu písemných prací, přerušení studia, studentských průkazů, studijní literatury, knihovny VŠEM, potvrzení o studiu, zkouškových termínů, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Kamila Hamplová

Bc. Kamila Hamplová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), zanechání studia, studijních poplatků, profesních kurzů/MOOC, ECDL testování, knihovny AVČR, potvrzení o studiu, zkouškových termínů, vyřizuje dotazy a žádosti studentů, poskytuje studijní poradenství.

Více
BcA. Anna Zatkalíková

BcA. Anna Zatkalíková

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu písemných prací, studentských průkazů,, přijímacího řízení, studijní literatury, potvrzení o studiu, zkouškových termínů, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více